Werksite voor Muziektheorie - docentenpagina
Aanvragen wachtwoord
Leerlingen die zelf een abonnement hebben afgenomen kunnen hun leraar vragen ons een e-mail te sturen. In dat bericht moet dan de gebruikersnaam van de leerling en diens voor- en achternaam vermeld worden. Daarna ontvangt de leraar van ons een wachtwoord en kan de leraar zijn leerling volgen en opdrachten geven.

Contract
Bij het afsluiten van een contract - met korting afnemen van meer dan 6 abonnementen ineens - krijgt de leraar automatisch een wachtwoord voor het leerlingenvolgsysteem.

het gebruik van het leerlingenvolgsysteem is gratis
inloggen