button muziektheorie a examenBasiskennis voor de amateurmusicus

Alles wat beginnende muzikanten moeten weten van de muziektheorie hebben we verdeeld in 24 hoofdstukken. Sommige hoofdstukken beslaan meer pagina's. Je hoeft nergens te scrollen.

knipperende knop Wanneer je een vraag
(Zie: deeltoets of totaaltoets) niet
goed beantwoordt, gaat de knop
voor de pagina waar de vraag
over ging knipperen. Je kunt dan
zien wat je nog niet goed weet.

De button knippert met het leerlingvolg-en-stuursysteem kan de leraar zijn leerling opdrachten geven
Je docent geeft hiermee aan dat
je een test moet doen.

Voorbeeld hoofdstuk:
hulplijnen
sleutelbos

Bekijk de inhoud van de hoofdstukken theorie of download:

In de theorie zijn veel flash-filmpjes in de illustraties verwerkt!
 


notenbalk, sleutels, ottava, pianissimo possibile, uiterst zacht, pianissimo, piano, mezzopiano, mezzoforte, forte, fortissimo, forte fortissimo, noten, rusten, maat, metronoom, voorteken, opmaat, staccato, legato, portato, marcato, herhalingsteken, dal segno, prima volta, fermate, toonladder, grotetertstoonladder, majeur, grote terts, interval, prine, secunde, terts, kart, kwint, sext, septime, oktaaf, drieklank, instrument, hout, koper, blaasinstrument, slagwerk, snaarinstrument, stemming, transponeren


Klik, als je ingelogd bent, op een stip om de pagina te kiezen.
Sommige hoofdstukken hebben meer pagina’s.