Frank speelt de goede partij. Bas speelt de noten op de balk. Klik onder of boven de noot die niet goed staat de noot gaat omlaag of omhoog.  Klik op het muziekboek wanneer je denkt dat op de notenbalk de melodie staat die Frank speelt.