Trainer zingt een interval. Je hoort eerst de prime, dan de toon van een andere zanger. Jij klikt op de zanger van de tweede toon. Wil je de hele toonladder te horen? Klik op Prime.