Klik op de naam van de noot. Freddy telt tot vier daarna is de tijd voorbij. Als je 20 opgaven hebt gedaan is de zuurstok op.