Werk op MacOs altijd met Safari
Installeer altijd de laatste versie van Safari. je vindt die onder Apple  > Software-update…

Download en installeer altijd de laatste versie van Java.
Je vindt die op: www.java.com.
Volg de instructies op de Java site op.

Stel ‘Direct connection’ in in het Java Control Panel:
Systeemvoorkeuren > Java > General
Klik op de ‘Network Setting...’ knop.
Kies ‘Direct connection’ en klik op ‘OK’.

De eerste keer...
...kost het enige tijd de java-code, de plaatjes, geluiden en de soundbank te laden. Wacht rustig af.

Scherminstelling minimaal: 1024 x 768
Pop-ups in Safari toestaan om je rapport te kunnen printen
Safari > Voorkeuren > Beveiliging >
‘Blokkeer pop-up vensters’ niet aanvinken.
Nu kan de print-rapport-knop zijn werk doen.

Problemen: leeg zowel de cache van Google Chrome als van Java.

Leeg de cache van Safari:
Safari > Voorkeuren > Privacy > knop Info
Typ in het zoekveld: Muziekabcd > selecteer Muziekabcd.nl
Klik op knop: ‘Verwijder’ en op knop: ‘Gereed’

De cache van Java legen:
www.java.com

FAQ-MacOs-Safari.pdf