Muziekfragmenten

Veel melodieën hebben wij mogen gebruiken uit ‘Kinderzang en Kinderspel’ van uitgeverij de Toorts in Haarlem.
Verder hebben we traditionele volksliedjes toegepast en stukjes uit het klassieke repertoire, die inmiddels rechtenvrij zijn. Mochten wij ons daarin vergist hebben dan horen wij dat graag.

Stimulans

We danken Marc Gouswaart van de KNFM dat hij ons het laatste zetje gegeven heeft om aan deze site te beginnen.

Carine Melotte stimuleerde ons om het programma geschikt te maken voor Belgische leerlingen.

Het leerlingvolg-&-stuursysteem is op verzoek van José de Bree van Stichting de Triangel voor Muziek-, Dans en Theateronderwijs voor de gemeente Berkelland uitgewerkt. We zijn hem dankbaar voor zijn kritische noten.

Nico Cramer, leraar van de Katholieke Pabo Zwolle, heeft allerlei bruikbare suggesties gedaan ter verbetering van de spelletjes. Zij laten hun eerstejaars leerlingen ermee werken.

Nogmaals, allemaal bedankt.
beschrijving